TR EN

Tuğ ve Sancaklar

Tuğ:

Türklerde, hükümdarlık, vezirlik, beylerbeyilik, sancak beyliği gibi görev ve memuriyet işareti olarak kullanılmıştır. Osmanlılarda dönemlere göre sayısı değismekle birlikte padişahın yedi tuğu, sadrazamların beş tuğu, vezirlerin üç tuğu, beylerbeyilerin iki, sancak beylerinin ve Mirlivaların birer tuğu bulunurdu. Orta Asya'da Türkler'in bayrak yerine TUĞ'ları kullandıkları görülür. Türkler'in büyük kitleler halinde islamiyeti kabul etmelerinden sonra ilk Müslüman Türk devletlerinde de çeşitli bayraklar kullanılmıştır. Bu bayrakların en büyük özelliği islami motif ve unsurların ön plana geçmesidir. Bunun yanı sıra milli motif ve semboller de bu bayraklarda yer almıştır.Tuğlar bayraklı ve bayraksız olmak üzere iki kısımdır. Bayraksız Tuğlar içinde en eski Tuğlara benzeyenler Osmanlı Tuğlarıdır. Göktürk Tuğlarının başlıkları ise kurtbaşı olup Kağanlik otağının önüne dikilirdi.

Sancak:

Ordunun onur timsali olan bayrağa verilen addır. Bayrak, devleti temsil eden ,renk ve şekli özel olarak tespit edilmiş milli alamettir. Bayrak, bir milletin varlığının timsali, tarihinin hatırasıdır. Kıymeti, pamuktan,atlastan,ipekten olmasına bağlı değildir,onun temsil ettiği Milletin kıymeti ile ölçülür. Bayrak, devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil eder ve bu sebepten saygı gösterilir. Türk bayrağının mazisi destanlar devrine kadar uzanır.Osmanlıların kullandığı ilk sancak Selçuklu hükümdarı II.Gıyaseddin Mesud'un Osmangazi'ye gönderdiği Ak Sancaktır. Osmanlı ordusunda çesitli dönemlerde her askeri birliğin ve ortaların ayrı ayrı sancakları bulunmaktaydı. Hatta padişahın, veliahtın ordu üst rütbeli görevlilerin de kendilerine ait sancakları mevcuttu. Hepsinin şekil ve renkleri farklı idi. Osmanlı sancakları içinde en kutsal ve önemli olanı“Sancak-i Serif” idi.

Sancaktar:

Mehterde üç sancak bulunur. Kırmızı sancak ( Kırmızı zemin üzerine beyaz üç hilal ) , Yeşil sancak ( Yeşil zemin üzerine beyaz üç hilal) ve istiklal alameti olan Ak sancak. Bunları taşıyanlara Sancaktar ismi verilir.

Sancak Muhafızı:

Sancakları taşıyanların yanında yer alan muhafızlara verilen isimdir. Sancağın kutsaliyetine binaen her sancağın muhafızı bulunur.

Kırmızı Sancak:

Kırmızı zemin üzerine beyaz üç hilalden oluşur. Buradaki Kırmızı ; Türklüğü , üç hilal ise hükmedilen üç kıtayı (Avrupa,Asya ve Afrika) temsil etmektedir. Yani üç Kıta üzerindeki Türklüğün hakimiyetini ifade etmektedir.Mehterin yürüyüşü esnasında Sağ başta bulunur.

Yeşil Sancak:

Yeşil zemin üzerine beyaz üç hilal. Buradaki Yesil islâmiyeti üç Hilal ise hükmedilen üç kıtayı (Avrupa,Asya ve Afrika) temsil etmektedir. Yani üç Kıta üzerindeki islâmiyetin hakimiyetini ifade etmektedir. Mehterin yürüyüşü esnasında Sol başta bulunur .

Ak Sancak:

İstiklâl alâmeti olarak kabul edilir. Osman Gaziye 1284 yılında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud Şah tarafından istiklâl alâmeti olarak gönderilmiştir. Bu Sancak Peygamber Efendimiz (S.A.V.)e ait olup Mısır sultanından Selçukluya geçmiştir. Mehterin yürüyüşü esnasında kırmızı ve Yeşil sancakların ortasında bulunur.